HK Byg Entreprise

NYE MULIGHEDER

Udvikling.

NYT BEHOV, NYT FORMÅL

Værdiforøgelse.

Udviklingsarbejdet består grundlæggende i, at få det optimale ud af en byggegrund eller eksisterende ejendom. Vores typiske udviklingsopgaver tager udgangspunkt i boligudvikling, hvor der skal opføres nye ejendomme, eller hvor en ejendom skal ombygges til boliger. Udviklingsopgaverne stiller helt andre krav end den mere traditionelle tilgang som entreprenør, idet HK Byg Entreprise sidder med i projektet som en af de parter der skal definere projektets endelig udformning.

OPFØRELSEN AF NYE MULIGHEDER

Nye rammer.

Udviklingsarbejdet gå i al sin enkelthed ud på at identificere interessante grunde og/eller ejendomme hvor der er mulighed for at ombygge/bygge nyt. Udviklingsprojekterne har til formål at skabe nye og interessante business cases. Typisk er der tale om opførelse af boliger, men nogle udviklingsprojekter omfatter mere komplekse løsninger. For at få den fulde udnyttelse, er det nødvendigt at tænke erhvervsdelen ind i projektet. Erhvervsdelen skal typisk tænkes sammen med den beboersammensætning, der ønskes at udvikle boliger til.

 

Udviklingsarbejdet gå i al sin enkelthed ud på at identificere interessante grunde og/eller ejendomme hvor der er mulighed for at ombygge/bygge nyt. Udviklingsprojekterne har til formål at skabe nye og interessante business cases. Typisk er der tale om opførelse af boliger, men nogle udviklingsprojekter omfatter mere komplekse løsninger. For at få den fulde udnyttelse, er det nødvendigt at tænke erhvervsdelen ind i projektet. Erhvervsdelen skal typisk tænkes sammen med den beboersammensætning, der ønskes at udvikle boliger til.

 

IGANGVÆRENDE UDVIKLINGSPROJEKTER

Boligprojekter.

Strandhusene Boligudvikling / udvikling af område Greve Strandvej
Spraglehøj Boligudvikling / udvikling af område Jyllinge