HK Byg Entreprise

TIDLIG INVOLVERING

Partnering.

VI SKABER RAMMERNE

Inddragelse.

Vi arbejder aktivt med at skabe de optimale rammer for et vellykket partnering samarbejde. Det er helt grundlæggende for denne type tilgang, at alle parter indgår på tværs af virksomheder og roller, og indgår i et samarbejde hvor projektet er fællesnævneren. Her skal der spilles med åbne kort, og det er vigtigt for projektet, at alle parter ser hinanden som fortrolige og tillidsfulde. I arbejdet med at skabe rammerne, arbejder vi aktivt med inddragelse af alle parter. Her sørger vi bl.a. for at trække på de nødvendige faggrupper og deres viden.

01. | Forum

Et åbent forum bruges til at sikre, at alle parter får italesat deres tanker og idéer. Det bruges aktivt til at styrke og dyrke den positive og konstruktive stemning omkring projektet. Igennem et åbent og positivt forum skabes en stærk holdånd på tværs af virksomhederne.

Et åbent forum bruges til at sikre, at alle parter får italesat deres tanker og idéer. Det bruges aktivt til at styrke og dyrke den positive og konstruktive stemning omkring projektet. Igennem et åbent og positivt forum skabes en stærk holdånd på tværs af virksomhederne.

02. | Åben bog

For at sikre en fuldkommen gennemsigtighed i samarbejdet og projektet, kører vi med åben bog overfor vores samarbejdspartnere. Her viser vi priser på omkostninger der er forhandlet hjem, materialer samt hvor meget der er afsat til risiko. Formålet med at køre med åben bog er at vise, at vi går ind i projektet baseret på oprigtighed og tillid.

For at sikre en fuldkommen gennemsigtighed i samarbejdet og projektet, kører vi med åben bog overfor vores samarbejdspartnere. Her viser vi priser på omkostninger der er forhandlet hjem, materialer samt hvor meget der er afsat til risiko. Formålet med at køre med åben bog er at vise, at vi går ind i projektet baseret på oprigtighed og tillid.

03. | Risiko

Håndtering af risiko foregår i fællesskab med rådgiver, arkitekt og bygherre. Risikohåndteringen er en af de centrale årsager til at vælge en partneringtilgang. Her handler alle parter i samarbejde om identificering og håndtering af projektets risici.

Håndtering af risiko foregår i fællesskab med rådgiver, arkitekt og bygherre. Risikohåndteringen er en af de centrale årsager til at vælge en partneringtilgang. Her handler alle parter i samarbejde om identificering og håndtering af projektets risici.

04. | Styring

Når der er tale om en partnering tilgang, giver det projektledelsen et stærkt udgangspunkt for styring af projektet. Det tætte samarbejde fra de tidligere faser kommer til udtryk i et meget veldefineret projektmateriale, med en tidsplan der tager højde for diverse ubekendte.

Når der er tale om en partnering tilgang, giver det projektledelsen et stærkt udgangspunkt for styring af projektet. Det tætte samarbejde fra de tidligere faser kommer til udtryk i et meget veldefineret projektmateriale, med en tidsplan der tager højde for diverse ubekendte.

LEDER DU EFTER EN PARTNER?

Start jeres byggeri.