HK Byg Entreprise

NY SAG - Tølløse Privat og Efterskole

HK Byg Entreprise er blevet valgt som hovedentreprenør på en ny stor tilbygning til Tølløse Privat og Efterskole.

HK Byg Entreprise er valgt som hovedentreprenør

Vi kan nu glæde os over at skulle bygge den ca. 1.000 m2 store tilbygning til Tølløse Privat og Efterskole. Efter at have vundet sagen i en skarp konkurrence med 4 andre dygtige entreprenører, er vi stolte over at få tildelt opgaven. Arbejdet forventes at starte op i løbet af marts måned 2019, hvor byggepladsen etableres og de indledende øvelser startes op. Med denne byggesag bevæger vi os samtidigt også et geografisk stykke væk fra vores mere vante omgivelser i og omkring Hovedstadsområdet. Dette skyldes, meget enkelt, at vi simpelthen har en målsætning om at udvide vores rækkevidde og muligheder.

Byggeriet er en helt ny tilbygning på 2 etager der knyttes til en af de eksisterende bygninger.

Sagen er vundet som en hovedentreprise, men grundet et ønske om optimering, har HK Byg deltaget aktivt med skolen omkring alternative løsninger, herunder materialevalg og opbygning af den nye tilbygning. Her har vores tilbudsberegner og den ansvarlige projektleder inviteret de forskellige underentreprenører til de indledende workshops. Her er tegningsmaterialet blevet gennemgået og vurderet i forhold til bygbarheden. I denne fase er det utrolig vigtigt at skabe en konstruktiv dialog med en imødekommenhed overfor alle parter, så feedback og inputs kan blive implementeret på den bedst mulige måde. Her har vi naturligvis lyttet til de forskellige parter.

At bygge på en skole stiller særlige krav til både planlægningen og udførelsen i byggeriet. Her skal den daglige gang med undervisning tænkes ind når der bl.a. skal funderes, leveres materialer og affald bortkøres. Det er desuden helt relevant at tænke

Se flere nyheder