Når man bygger i hjertet er København

De logistiske udfordringer spiller en væsentlig rolle, når vi bygger i hjertet af København

Hvordan griber man arbejdet an?

Hvordan griber man et projekt an, som ligger i en af de mest travle og trafikkeret bydele i København? Det var et af de vigtigste punkter på dagsordenen, da HK Byg Entreprise skulle planlægge og udføre byggeriet på Vestergade.

København er en levende og travl by med tung trafik, travle cyklister og fodgængere. Alle har de en hverdag, hvor det handler om at komme fra A til B hurtigst muligt. Gaderne er smalle og de generelle omgivelser består af ældre bygninger. Der er derfor andre faktorer, som spiller ind, når vi skal planlægge processen i disse sager. Her skal der tænkes i alternative logistiske løsninger.

Projektet er omgivet af private ejendomme, restauranter og butikker. Forud for byggeriets start blev der fastlagt en plan med byggeherre omkring behovet for kommunikation, og hvor ofte der skulle gives information. I denne plan blev der udarbejdet en skabelon for nyhedsbrevet og varslingsbrevet. Der blev indsamlet informationer fra omkring 50 virksomheder, beboere, naboer og andre parter, som kunne blive berørt af projektet. Her blev de kontaktet med et tilbud om at modtage nyhedsbreve og varslingsbreve, hvori de ville blive opdateret omkring projekts fremskridt. Det var vigtigt for os at pointere, at indholdet kun ville bestå af relevant information omkring projektet. Skulle der snige sig reklameindhold med ind, så kunne vi risikere at folk ville blive trætte af at læse dem og dermed ikke holde sig opdateret.

Ved byggeriets opstart blev der sendt et brev ud til alle parter, med oplysninger omkring længden og omfanget af det kommende byggeri. Det sidste halvandet år er der med succes blevet udsendt et månedligt nyhedsbrev og et særskilt varslingsbrev til alle parter, der ønskede at modtage informationerne.

Byggeri larmer. Desværre. Tunge køretøjer, kraner og støj er en nødvendighed for at kunne gennemføre et byggeprojekt og det betyder selvsagt, at der ville opstå udfordringer. Allerede fra byggeriets start vidste vi, at dette heller ikke ville kunne undgås på Vestergade. Vi skulle derfor finde en proaktiv løsning for, hvordan vi kunne være til mindst mulig gene for omgivelserne. Vores nyhedsbreve har gjort, at vi igennem projektet kunne varsle om kommende opgaver, som ville kunne have indflydelse på beboers hverdag. Det har ikke mindsket hverken støj eller trafikale forstyrrelser, men det har givet naboerne mulighed for at have vished om disse forstyrrelser.

Vi satte os ned med vores projektleder Peter Hapiach for at få sat hans ord på, hvordan det er at styre en byggeplads, heriblandt beboerhåndteringen, i en af de travleste bydele af København.

Hvordan føler du, at beboerne har taget imod nyhedsbrevene?

”Altså vi har jo lavet nogle fantastiske nyhedsbreve og sendt rundt til beboerne, og det virker som om, at det spiller, altså når de ved, hvad det næste skridt kommer til at være i byggeprocessen. Vi har kørt byggesagen i lang tid, og der har endnu ikke været henvendelser fra beboere, hvilket indikerer, at det har været med til fjerne uvisheden omkring byggeriet og holdt alle parter tilfredse.

Vi har udover det også haft en fantastisk aftale og snak med kommunen om, hvordan vi løser udfordringerne.”

Hvad har været den største udfordring i projektet?

”Vi har alt, lige fra turister til cyklister, billister, helikoptere, alt hvad der overhovedet kan være herinde, så der skal virkelig tænkes over tingene, når vi får materialer ind og ud. Udfordringen ligger i at vi nødsaget til at stoppe gaden, når vi skal have krannet ting op.”

Peter Hapiach, Projektleder hos HK Byg Entreprise.

Da byggeriet blev sat i gang, skulle der tænkes i nye løsninger omkring leverancer af materialer. Vestergade er en af de mest trafikkeret veje, placeret ved Rådhuspladsen, og der var simpelthen ikke mulighed for aflastning af materialerne på gaden. Derfor var det nødvendigt at få dem ind på byggepladsen med det samme. Leverancen af materialer var også nøje planlagt om morgenen for ikke at være til gene for beboere og forbipasserene. Dette var også gældende, når materialer og skrald skulle ud fra byggepladsen. Plads til containere ved byggeriet var begrænset, og der blev dermed indtænkt en mindre byggeplads ovnen på skurvognen midt på Vestergade for at optimere pladsen. Dog var det ikke altid muligt at planlægge på skæve tidspunkter af dagen, så når der skulle materialer ind og ud blev de store køretøjer holdende og vejen blev derfor spærret af og trafikanter blev guidet andre veje.

Se flere nyheder

LÆS MERE