HK Byg Entreprise

Nybyg på Strøget

På Frederiksberggade 38 har HK Byg opført en ny 5-etagers ejendom til erhverv. Bygningen er tiltænkt til detail og kontor- og mødelokaler.

På Frederiksberggade har HK Byg opført en ny 5-etagers ejendom. Opførelsen af råhuset var en kompleks affære, og blev gennemført i flere forskellige stadier. Udgravning og støbning af fundament foregik over en 3-måneders periode, hvor det var nødvendigt at foretage en løbende understøbning af de omkringliggende konstruktioner. Den øverste og afsluttende 5. etage blev opført som en stålkonstruktion, med adgang via elevator- og trappeskakte. Selve ejendommen er indrettet med relativt store og åbne kontorlandskaber, tekøkkener på hver etage og med enkelte møde- og kontorlokaler. På den øverste etage er kantinen, med tilhørende spisepladser og en stor tagterrasse.

HK Byg Entreprise har været totalentreprenør på byggesagen, og stået i spidsen for udførelsen af det samlede projekt. Byggeriet har omfattet alt fra udgravning, understøbning og opførelse af det nye råhus, til facaden, lukningen af ejendommen, den ind- og udvendige aptering og indretning af det færdige byggeri.

Under opstarts- og udførelsesfasen har en række underentreprenører været involveret i planlægningsarbejdet blandt de forskellige faggrupper. Denne involverende planlægning har medført en effektiv byggeproces, hvor de forskellige udfordringer på byggepladsen er taget i opløbet. 

Byggeriets centrale placering har gjort det nødvendigt at tænke beboerhåndtering og logistik ind i byggeriet. Forud for byggeriets opstart blev en komplet modtagerliste over beboere, naboer og berørte parter indsamlet og udarbejdet, med kontaktpersoner og informationer. Alle blev kontaktet telefonisk forud for projektets opstart, og tilbudt at modtage nyhedsbrev og varslingsbrev omkring projektet.

Ved projektets start blev et opstartsbrev sendt ud til alle parter, med information omkring det kommende byggeri. Herefter blev der udsendt et månedligt nyhedsbrev og et særskilt varslingsbrev til alle parter der ønskede at modtage informationerne.

KORT OVERSIGT

PROJEKTDETALJER

ENTREPRISESUM: 73 MIO. KR.

ENTREPRISEFORM: TOTALENTREPRISE

VARIGHED: 24 MÅNEDER

BYGHERRE: CAPITAL INVESTMENT

2 måneders arbejde på 2 minutter

Se flere billeder fra byggesagen