HK Byg Entreprise

VI BYGGER, RÅDGIVER OG OPTIMERER

Entreprise.

KOMPLEKSE BYGGERIER

Entrepriseformer.

Vi har arbejdet med store og små entrepriser i snart 20 år hvilket gør, at vi kender kriterierne for et projekts succes heriblandt at vælge den ideelle entrepriseform. Den rette entrepriseform afhænger af en række faktorer, heriblandt rådgiver og bygherres involvering i arbejdet, samt projektets udformning. Uanset form, er det afgørende at få en engageret og involveret entreprenør med på projektet, som kan sidde på samme side af bordet og realisere projektet. Her handler det om at finde den samarbejdspartner der løfter projektet og forstår at samarbejde.

Totalentreprise

En samlet entreprenør.

HK Byg Entreprise varetager rollen som totalentreprenør, og bistår med en større og mere omfattende rolle. Vi har opbygget et stærkt netværk af samarbejdspartnere vi kan inddrage, både i den planlæggende fase og den udførende fase. Herudover arbejder vi målrettet med at afsætte alle de relevante ressourcer til at løfte vores byggesager.

HK Byg Entreprise varetager rollen som totalentreprenør, og bistår med en større og mere omfattende rolle. Vi har opbygget et stærkt netværk af samarbejdspartnere vi kan inddrage, både i den planlæggende fase og den udførende fase. Herudover arbejder vi målrettet med at afsætte alle de relevante ressourcer til at løfte vores byggesager.

DEN INVOLVEREDE ENTREPRENØR

Kompetencer i byggeriet.

Som totalentreprenør er det helt afgørende at skabe et projekt, hvor alle kompetencer og evner kommer i spil. Her skal rådgiverteamet tilknyttes med de udførende faggrupper, med henblik på at få kortlagt alle områder i byggeriet. Det handler om at involvere alle parter.

Som totalentreprenør er det helt afgørende at skabe et projekt, hvor alle kompetencer og evner kommer i spil. Her skal rådgiverteamet tilknyttes med de udførende faggrupper, med henblik på at få kortlagt alle områder i byggeriet. Det handler om at involvere alle parter.

HOVEDENTREPRISE

Byggeri og kvalitet.

Vi udfører og realiserer byggeprojekter som hovedentreprise. Vi har en lang erfaring med at håndtere hovedentrepriser, og denne byggeform oplever vi typisk i forbindelser med byggesager, hvori en stor del af rådgivningsarbejdet er afsluttet og projektet er relativt veldefineret. Vi oplever dog, at vi fra tid til anden må bidrage til projektet med rådgivning omkring eventuelle optimeringsmuligheder samt løsningsforslag.

Vi udfører og realiserer byggeprojekter som hovedentreprise. Vi har en lang erfaring med at håndtere hovedentrepriser, og denne byggeform oplever vi typisk i forbindelser med byggesager, hvori en stor del af rådgivningsarbejdet er afsluttet og projektet er relativt veldefineret. Vi oplever dog, at vi fra tid til anden må bidrage til projektet med rådgivning omkring eventuelle optimeringsmuligheder samt løsningsforslag.

EFFEKTIV BYGGEPROCES

Langsigtet løsning.

Vi arbejder med en LEAN-inspireret byggeproces. Her er fokus på løbende optimering af tidsplan, koordinering og budget. Det handler om at tænke langsigtet. Ikke kun i forhold til kvaliteten i byggeriet, men også i forhold til samarbejdet mellem HK Byg Entreprise og de øvrige parter i byggeriet.

Vi arbejder med en LEAN-inspireret byggeproces. Her er fokus på løbende optimering af tidsplan, koordinering og budget. Det handler om at tænke langsigtet. Ikke kun i forhold til kvaliteten i byggeriet, men også i forhold til samarbejdet mellem HK Byg Entreprise og de øvrige parter i byggeriet.

NYBYG PÅ STRØGET

Kompleksitet.

FORSKELLEN LIGGER I DETALJEN

Vi dyrker processen

01. | Planlægning

Sparring og rådgivning i den planlæggende fase. Med en tidlig involvering er det muligt at påvirke en række områder i byggeriet, allerede i planlægningsfasen. Her kigger vi bl.a. på materialevalg og bidrager med at gøre projektet byggeklart.

Sparring og rådgivning i den planlæggende fase. Med en tidlig involvering er det muligt at påvirke en række områder i byggeriet, allerede i planlægningsfasen. Her kigger vi bl.a. på materialevalg og bidrager med at gøre projektet byggeklart.

02. | Optimering

Inddragelse af ekspertviden i alle stadier af projektet. Allerede inden byggeriet igangsættes, afholdes de første workshops med henblik på en effektiv opstart. De afholdes på ugentlig basis og har til formål at skabe et forum for alle parter, hvor viden og erfaring kommer i spil.

Inddragelse af ekspertviden i alle stadier af projektet. Allerede inden byggeriet igangsættes, afholdes de første workshops med henblik på en effektiv opstart. De afholdes på ugentlig basis og har til formål at skabe et forum for alle parter, hvor viden og erfaring kommer i spil.

03. | Opstart

En bedre business case for bygherre eller beboer. Optimeringsprocessen omfatter bl.a. et kig på alternative løsninger der fortsat lever op til de gældende krav og kriterier.

En bedre business case for bygherre eller beboer. Optimeringsprocessen omfatter bl.a. et kig på alternative løsninger der fortsat lever op til de gældende krav og kriterier.

04. | Workshops

Projektstyringen foregår via en LEAN-inspireret tilgang. Her arbejdes der løbende med den kort- og langsigtede planlægning, samt risikoidentificering og -håndtering.

Projektstyringen foregår via en LEAN-inspireret tilgang. Her arbejdes der løbende med den kort- og langsigtede planlægning, samt risikoidentificering og -håndtering.

05. | Projektstyring

Involvering og samling af alle relevante parter. Der sikres en kontinuitet fra planlægning og optimering, til opstarten af projektet. Det gøres bl.a. ved at holde de samme centrale personer tilknyttet byggesagen hele vejen igennem.

Involvering og samling af alle relevante parter. Der sikres en kontinuitet fra planlægning og optimering, til opstarten af projektet. Det gøres bl.a. ved at holde de samme centrale personer tilknyttet byggesagen hele vejen igennem.

06. | Aflevering

Afleveringsprocessen indebærer en gennemsigtig gennemgang af projektet. Ved større byggerier kan afleveringen med fordel opdeles i områder. Det giver alle parter mulighed for grundigt at gennemgå det færdige byggeri, hvorefter vi har mulighed for løbende at tage diverse udbedringer.

Afleveringsprocessen indebærer en gennemsigtig gennemgang af projektet. Ved større byggerier kan afleveringen med fordel opdeles i områder. Det giver alle parter mulighed for grundigt at gennemgå det færdige byggeri, hvorefter vi har mulighed for løbende at tage diverse udbedringer.

SE VORES IGANGVÆRENDE SAGER

Vores licitationer

Vi holder en løbende opdateret oversigt over vores licitationer. Den finder du her, eller under menupunktet, Licitation. Vi er altid på udkig efter nye og dygtige samarbejdspartnere, og skulle du/I være interesseret i at byde med ind på en igangværende sag, er du meget velkommen til at kontakte vores tilbudsafdeling for mere info.

SKAL VI BYDE PÅ JERES NÆSTE SAG?

Kontakt os.

E-MAIL

Tilbud@hk-byg.dk

TELEFON

+45 2533 3595