HK Byg Entreprise

Kontorhotel på Amager Strandvej

På Amager Strandvej står HK Byg Entreprise bag en omfattende ombygning og etablering af et helt nyt kontorhotel.

Ude på Amager Strandvej har HK Byg Entreprise stået i spidsen for en omfattende ombygning af de eksisterende lagerhaller. Hallerne ombygges til nye erhvervslejemål i form af et kontorhotel med tilhørende kantine og industrikøkken. Arbejdet er gennemført inden for en relativ kort tidsperiode, hvorfor der har været afsat et særligt stort projektledelsesteam til at stå i spidsen for byggesagen.

 

Samtidigt har det været nødvendigt at køre byggesagen med en meget stram LEAN-inspireret tilgang, hvor hver eneste morgen er startet med et kort møde blandt alle faggrupper, hvor arbejdsdagen kort koordineres og planlægges. Det har været nødvendigt i det der har gået op til 80 mand på den lille byggeplads på samme tid. 

Projektteamet bestod af to projektledere, der har siddet fast på byggesagen fra start til slut. Begge har de deltaget i de forskellige byggemøder, med henblik på at kunne supplere hinanden med erfaring og viden. Samtidigt har det været nødvendigt med flere projektledere, idet arbejdet er udført i holdskifte. Der har således været et morgen- og aftenhold af håndværkere tilknyttet byggeriet. Hver faggruppe har været involveret i de forskellige møder under hele forløbet, hvor projektledelsen har involveret dem i planlægningen og koordineringen. Her har de sammen identificeret de kommende arbejder, forhindringer og løsninger.

 

Projektstyringen i arbejdet har taget sit udgangspunkt i en række forskellige digitale værktøjer, der er anvendt til at understøtte arbejdet. Her er 3D-simuleringer brugt til koalitionsanalyser og kvalitetssikring under arbejdet.

Byggepladsens lokation har givet projektledelsen relativt gode muligheder for opbevaring af materialer og opbygning af byggeplads. Dog har der været en relativ stor pladsbegrænsning på selve byggepladsen. Her har det været nødvendig med en omfattende koordinering for løbende at sikre at de forskellige faggrupper ikke kollidere med hinanden undervejs i arbejdet.

 

For at undgå unødige pladsproblemer på byggepladsen, har byggeledelsen løbende sørget for at få kørt materialerne og værktøjet ind i de områder hvor de skal bruges. Herved har hver faggruppe haft sit "eget" område de har håndteret.

KORT OVERSIGT

PROJEKTDETALJER

ENTREPRISESUM: 40 MIO. KR.

VARIGHED: 4 MÅNEDER

BYGHERRE: THYLANDER GRUPPEN