Lejligheder på Nygade

– Fra erhverv til udlejningsbolig

På Nygade ved Strøget, har HK Byg Entreprise været hovedentreprenør for en omfattende ombygning. Her har vi stået for, at konvertere fem forskellige etageejendomme til 50 nye udlejningsboliger. Byggeriet har omfattet en lang række forskellige faggrupper, og stillet krav til koordineringen samt den løbende kvalitetssikringen af arbejdet. Byggesagen har strukket sig over 15 måneder, og budt på en lang række udfordringer. Logistikken har spillet en væsentlig rolle idet byggeriets centrale placering har skabt visse begrænsninger. Ligeledes har de forskellige ejendomme været mellem 100 til 200 år gamle og fredet. Det har alt sammen været en medvirkende faktor til, at byggesagen har skulle køres med en meget tæt styring i hele forløbet.

Nygade, København K

Byggeriet har fundet sted, inde på Strøget ved Nygade og Knabrostræde.

Hovedentreprise

Arbejdet er udført som en hovedentreprise med alle relevante faggrupper involveret.

Fra erhverv til bolig

Erhvervslokalerne er blevet ombygget og konverteret til udlejningsboliger.

Nøgleklar lejligheder

Lejlighederne er afleveret nøgleklar og klar til indflytning.

– Store og åbne lejligheder

Ombygning af lejligheder

Arbejdet på Nygade har været en omfattende renovering og ombygning af fem forskellige etageejendomme. Her har alt fra kælder til kvist undergået en grundig forandring. Enkelte kælderrum er blevet omdannet til cykelkælder til beboerne, mens der ligeledes er blevet etableret kælderrum. I stueetagen, ud mod Strøget, er de eksisterende butikslokaler renoveret og gjort klar til nye lejere kan flytte ind. Fra 2. sal og op er de gamle kontor- og mødelokaler blevet omdannet til nye og mere åbne lejligheder med højt til loftet. Udover lejlighederne er opgangene ligeledes blevet renoveret, og der er bl.a. blevet etableret en helt ny trappeopgang ved den eksisterende baggård.

Bag om arbejdet

– Renovering og ombygning af lejligheder

Arbejdet på Nygade og Knabrostræde har været en omfattende renovering og ombygning af fem forskellige etageejendomme. Her har vi stået for en komplet udvikling af ejendommene, fra erhvervsbrug med kontor- og mødelokaler til nu at bestå af 50 nye store lejligheder. Hver lejlighed er afleveret nøgleklar til indflytning, og det har været et ønske fra bygherres side, at kunne åbne op for de forskellige lejligheder løbende. Der har derfor været et stort fokus i at efterkomme dette ønske, hvorfor vi i så vid grad som mulig, har arbejdet mod at aflevere lejlighederne løbende og undgå at forstyrre de nyindflyttede beboere mere end højst nødvendigt.

Butikslokaler ud mod Nygade

White-box-løsning af butikslokalerne i stuen

Ved stuetagen ud mod Nygade, har vi renoveret de gamle butikslokaler, og afleveret en ‘white-box‘-løsning. Arbejdet med butikslokalerne ville under normale omstændigheder vare mellem 9-11 uger, men grundet en deadline, var det nødvendigt at gennemføre arbejdet på 5-6 uger. Vi løftede opgaven og kunne gøre plads til, at den nye butik kunne indrette sig.

Projektansvarlige

- Projektchef, projektleder og økonomi

Dennis Schou - Kontakt

Dennis Schou

Projektchef

Dennis har som projektchef, hjulpet Adrian med at holde overblikket over arbejdet på Nygade. Dennis har været ansvarlig for, at den overordnede tidsplan er blevet overholdt, og at projektlederen har haft alle de nødvendige ressourcer til rådighed.

Adrian Mikkelsen - projektchef

Adrian Mikkelsen

Projektleder

Adrian tiltrådte som projektleder med henblik på at styre ombygningen af lejlighederne på Nygade. Adrian har stået for at koordinere alle faggrupper, og sikre at byggeriet er forløbet planmæssigt.

Malik-Idrisi-linkedin

Malik Idrisi

Økonomi

Malik har løbende været en del af projektledelsen, hvor han har bistået med at holde styr på projektets økonomi. Det har været en særlig omfattende rolle, da der har været en del ekstraarbejde og uforudsete udfordringer.

Projektinfo

- Kort om ombygningen på Nygade

Bygherre: Danica Pension
Bygherreadm.: Aberdeen Asset Management
Arkitekt: ZESO Architects
Byggeperiode: 15 måneder
Entreprisesum: 65 mio. kr.
Entreprisetype: Hovedentreprise