Ombygning af eksisterende bygninger

Vi ombygger og skaber nye muligheder

Vi udfører konverteringsopgaver, hvor vi gennemfører forskellige former for ombygning. Ombygning fra erhverv til bolig, eller en konvertering fra en type butik til en anden, er nogle af de typiske ombygningsprojekter vi møder. Ombygningsprojekter handler typisk om, at få et optimalt udbytte ud af ejendommen. Det kan både gøres ved at ændre indretningen, udvide pladsen og tænke helt nye tiltag.

Værdi til ejendommen

– Ombygning til nyt potentiale

Den håndværksmæssige kvalitet skal være i orden, når vi har at gøre med en ombygningsopgave. Det fulde potentiale for, hvad ombygningen kan resultere i, kan kun komme til udtryk når både kvalitet og finish er på plads. Kvaliteten kommer først rigtig til udtryk når ejendommen bliver taget i brug. Her vil det rette valg af materialer, gennemførte installationer og opsætning vise, om det er holdbart.

Udnyt pladsen fuldt ud

– Flere kvadratmeter

Ombygningsopgaver indebærer typisk, at de eksisterende kvadratmeter skal udnyttes bedre, eller at pladsen skal udvides. Det kan være, at der skal laves tilbygninger eller åbnes op for lokalerne ved at slå flere rum sammen. Det er væsentligt at tænke den samlede løsning ind fra start. Dog skal være muligt at tilføje og udvide med ændringer der kan understøtte ejendommens endelige formål.

Ombygning kræver fleksibilitet

– Ændringer og udfordringer

Ombygningsopgaver stiller krav til projektstyringen, både før og under udførelsen af arbejdet. Der kan opstå uventede udfordringer eller nye muligheder som gør, at byggefasen skal kunne håndteres på en fleksibel og løsningsorienteret måde. Oftest oplever vi, at vi er nødt til at åbne op for bygningerne for at finde ud af hvad der gemmer sig. Her er det nødvendigt at være rustet til at finde nye holdbare løsninger.

Fra erhverv til bolig

Udlejningsboliger og fællesarealer

I takt med boligmanglen i København vokser, møder vi en stigende interesse for entreprenører der kan løfte større konverteringsopgaver. Senest har vi stået for en komplet ombygning af fem etageejendomme på Nygade ved Strøget. Her blev der lavet 50 nye store lejligheder. Projektet har stillet krav til alle faser i byggeriet, og særligt til projektledelsen. Grundet sagens meget centrale lokation i midten af København, har logistikken spillet en særlig stor rolle. Ligeledes har koordineringen af de forskellige faggrupper betydet, at der løbende er blevet afholdt ekstra projektstyringsmøder.

Ønsker I en entreprenør der kan give jer sparring og vejledning?

Rådgivende entreprenør

Faglig sparring i den udførende fase

Renovering og ombygning af boliger stiller en række krav til udførselsfasen. Her skal koordinering, kvalitetssikring, økonomisk overblik og håndtering af naboerne tænkes ind. Vi arbejder løsningsorienteret, og det kræver fleksibilitet i byggefasen og en skarp projektstyring. Små detaljer tidligt i projektets fase, kan have store konsekvenser for tidsplanen og økonomien.